Cauta in site        
cji menu

Advocacy


Societatea civila impotriva cartilor de identitate biometrice

2010-08-23

In atentia:

Domnului ministru Vasile Blaga și a Directiei Generale Juridice

Ministerul Administratiei si Internelor

In calitatea lor de organizatii care au ca misiune respectarea drepturilor omului si promovarea politicilor de buna guvernare in Romania, organizatiile semnatare va transmit urmatoarele observatii referitor la proiectul de ordonanta a guvernului privind cartile de identitate biometrice:

Ministerul Administratiei si Internelor nu a prezentat nicio dovada din care sa rezulte ca prezentele carti de identitate nu pot sa co-existe cu cartile electronice de identitate, propuse a fi implementate incepand cu 1 ianuarie 2011.

Nu exista niciun studiu din care sa rezulte problemele si numarul de cazuri de falsificare a prezentelor acte de identitate, nici care sa demonstreze necesitatea noilor acte de identitate, si nici o analiza cost/beneficiu a noilor implementari tehnologice.

 

Aderarea Romaniei la spatiul Schengen NU impune existenta obligatorie a cartilor de identitate electronice. Rapoartele europene pregatite de ENISA 1 (Privacy Features of European eID Card Specifications, ENISA, Ian 2009 (http://www.enisa.europa.eu/act/it/eid/eid-cards-en) demonstreaza ca exista chiar state europene care nu au niciun fel de act de identitate obligatoriu (Danemarca, Irlanda, Letonia, etc.) si acest lucru nu le impiedica participarea in programul Schengen.

 

Cunoastem ca exista discutii cu privire la interoperabilitatea actelor de identitate electronice in diverse programe europene (cum ar fi STORK), dar acestea nu impun si nici nu recomanda la acest moment implementarea obligatorie a unor astfel de acte.

 

In acest conext si in urma dezbaterii organizate de catre Ministerul Administratiei si Internelor in data de 20 August 2010, sustinem renuntarea sau amanarea acestui proiect de acte electronice de identitate, ca nefiind necesar si oportun in acest moment.

 

De asemenea, in conditiile in care se va continua acest proiect, sustinem in mod obligatoriu necesitatea mentinerii unei alternative de carte de identitate (asa cum exista actualmente) pentru persoanele care, din diverse motive de constiinta, securitate sau opinie, nu doresc obtinerea unui act electronic de identitate.

Cu atat mai mult cu cat acesta optiune nu impiedica cu nimic obligatiile Romaniei fata de Uniunea Europeana sau calatoria cetatenilor romani in spatiul Schengen.

 

Dezbaterea organizata de MAI a dus la posibilitatea lamuririi asupra unor serii de aspecte tehnice (tehnologia folosita, inexistenta unei baze de date cu amprente, modul de stocare a datelor biometrice si cine are acces la ele etc.)

Totusi, avand in vedere o iminenta atingere a dreptului la viata privata prin reglementarea colectarii de date cu caracter personal de la toti cetatenii romani, se impune in mod obligatoriu:

 

--- adoptarea unui astfel de act normativ doar printr-o lege, si nu printr-o ordonanta a guvernului (vezi mai jos argumentele juridice deja prezentate de APADOR-CH);

- --- realizarea si publicarea unor studii de impact asupra vietii private (privacy impact assesment) si a solutiilor de securitate alese, inaintea prezentarii propunerii de act normativ, in cursul si la finalul implementarii propuse. Aceste studii trebuie facute de experti recunoscuti in domeniul respectiv si disponibile public. Studiile trebuie sa explice notiunile tehnice si de securitate;

 

- --- includerea in textul actului normativ a principiilor de securitate si protectie a vietii private (de ex. inexistenta bazei de date unice cu date biometrice, drepturi de acces asupra datelor biometrice, interoperabilitate cu alte institutii similare din alte tari), ca si a sanctiunilor drastice pentru incalcarea acestora;

- --- realizarea unei analize de necesitate si eficienta a introducerii noilor acte electronice de identitate, prin prezentarea publica a numarului de carti de identitate falsificate in ultimii ani si a costurilor actualului proiect (estimat la 32 de milioane de euro).
Bogdan Manolea, director executiv Asociatia pentru Tehnologie si Internet

Liana Ganea, director programe ActiveWatch – Agentia de Monitorizare a Presei

Ioana Avadani, director executiv Centrul pentru Jurnalism Independent

Cristi Godinac, presedinte Federatia Romana a Jurnalistilor MediaSind

Florin Buhuceanu, presedinte Asociatia ACCEPT

Contact: Bogdan Manolea 0721 205 603


COMENTARIILE APADOR-CH

cu privire la proiectul de Ordonanţa a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor romani şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul Romaniei a cetaţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European


APADOR-CH considera ca introducerea unei reglementari care lezeaza foarte grav dreptul la viaţa privata al persoanei nu trebuia sa fie iniţiativa Guvernului, pe calea unei ordonanţe, ci trebuia sa faca, in exclusivitate, obiectul unui proiect de lege care sa intre in dezbaterea Parlamentului.

In acest sens, APADOR-CH considera ca adoptarea ordonanţei al carei proiect este supus dezbaterii publice este neconstituţionala, intrucat se incalca dispoziţiile art. 115 alin. 1 şi 6 din Constituţie, potrivit carora nu pot fi emise nici ordonanţe simple şi nici ordonanţe de urgenţa prin care sunt afectate drepturile şi libertaţile prevazute de Constituţie.

Or, dreptul la viaţa privata este prevazut in art. 26 din Constituţie şi, in raport de considerentele pe care le vom prezenta in continuare, masurile din proiectul de ordonanţa afecteaza grav acest drept, prevazut atat in Constituţie, cat şi in art. 8 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului.

APADOR-CH atrage atenţia ca in cazul acestui proiect de act normativ nu au fost respectate dispoziţiile art. 6 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala, intrucat a fost fixat un termen mai scurt decat cel minim de 10 zile prevazut de lege pentru trimiterea observaţiilor, comentariilor, propunerilor, iar, pe de alta parte, proiectul nu a fost publicat cu cel puţin 30 de zile inainte de supunerea lui spre adoptare.

De asemenea, intalnirea dedicata dezbaterii publice a proiectului, solicitata de aceasta asociaţie in conformitate cu art. 6 alin. 7 din Legea nr. 52/2003 a fost programata la un intervat de timp nerezonabil de scurt faţa de data solicitarii, care nu permite, in mod obiectiv, pregatirea corespunzatoare a intalnirii şi nici participarea tuturor persoanelor interesate.

*

Cu privire la conţinutul proiectului:

1. Asociaţia solicita sa se prevada expres in proiect dreptul de opţiune al cetaţeanului intre a i se elibera o carte de identitate/reşedinţa obişnuita (actualul tip) şi o carte electronica de identitate/reşedinţa.

APADOR-CH atrage atenţia ca tehnologia folosita de cardul electronic de identitate este una de tip RFID (identificare prin radio-frecvenţa) in genul celei care permite citirea preţului unui produs dupa codul de bare ataşat. Cipul din cardul electronic de indentitate al fiecarei persoane are rolul codului de bare ataşat fiecarui produs.

Aplicaţia uzuala a tehnologiei este identificarea animalelor şi a obiectelor.

Extinderea acestei tehnologii la oameni a generat in permanenţa controverse la nivel mondial pe motiv ca nu ofera garanţii pentru respectarea dreptului la viaţa privata, intrucat permite aflarea datelor persoanale ale deţinatorului de card electronic de identitate de catre oricine are un aparat in genul cititorului de coduri de bare. De asemenea, tehnologia RFID permite monitorizarea in orice loc şi in orice moment a oricarei persoane şi prezinta riscul clonarii cipului din cardul electronic de identitate.

Proiectul de ordonanţa luat in discuţie nu permite celor care considera ca tehnologia „codului de bare” nu le ofera suficienţe garanţii de respectare a vieţii private sa opteze pentru varianta de pana acum, „clasica”, simpla, a carţii de identitate.

Acelaşi regim este prevazut in ordonanţa şi pentru carţile de rezidenţa (pentru cetaţenii straini), care vor fi numai in format electronic.

Obligativitatea carţii electronice de identitate/rezidenţa şi neprevederea expresa in proiectul ordonanţei a unui drept de opţiune al persoanei intre cardul „simplu” de identitate şi cel electronic constituie o restrangere nejustificata adusa dreptului la viaţa privata garantat prin art. 8 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului.

In consecinţa, APADOR-CH solicita ca la art. 18 din OUG nr. 97/2005 (art. I pct. 15 din proiect) sa se introduca un nou alineat, alin. 5, cu urmatorul cuprins:

"In cazul in care o persoana nu este de acord cu preluarea datelor biometrice necesare intocmirii carţii electronice de identitate, acesteia i se va elibera o carte de identitate, in formatul anterior introducerii carţii electronice"

In mod corespunzator, la art. 33/3 din OUG nr. 102/2005 (art. II din proiect) trebuie introdus un nou alineat, alin. 3, cu urmatorul cuprins:

"In cazul in care o persoana nu este de acord cu preluarea datelor biometrice necesare intocmirii carţii electronice de rezidenţa, acesteia i se va elibera o carte de rezidenţa, in formatul anterior introducerii carţii electronice"

2. Asociaţia işi manifesta opoziţia faţa de reglementarile din proiect care prevad includerea amprentelor persoanei in datele conţinute de cardul electronic de identitate/rezidenţa.

In condiţiile in care exista posibilitatea accesarii necontrolate (de catre oricine işi procura un aparat in genul cititorului de preţuri din supermarket) şi a clonarii acestor carduri, preluarea amprentelor şi stocarea lor pe cartea de identitate/rezidenţa constituie masuri excesive, dispuse de autoritaţile naţionale fara a exista expres o asemenea obligaţie in legislaţia europeana invocata in nota de fundamentare a proiectului de ordonanţa.

In acest sens, asociaţia atrage atenţia ca in jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) este considerata o incalcare a dreptului la viaţa privata, garantat in art. 8 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, crearea şi deţinerea de catre autoritaţi a unei baze de date cu amprentele unor persoane care nu au fost condamnate penal (hotararea CEDO din 4 decembrie 2008 in cazul S. and Marper c. Marea Britanie, prin care au fost soluţionate plangerile cu nr. 30562/04 şi 30566/04).

De aceea, avand in vedere ca solicitarea eliberarii unei carţi de identitate/reşedinţa nu constituie prin ea insaşi o infracţiune, este necesar ca amprentele sa fie eliminate din datele biometrice preluate pentru eliberarea cardului electronic de identitate.


3. Asociaţia considera ca un pericol pentru viaţa privata il reprezinta şi numarul excesiv de mare al autoritaţilor prevazute in proiect ca avand drept de acces şi prelucrare a datelor personale, inclusiv biometrice, ale persoanelor (art.I pct. 8 din proiect).

Cu cat numarul acestor autoritaţi este mai mare, iar accesul se va putea face in baza unui simplu protocol, cu atat mai greu va fi de controlat şi verificat accesul la date şi respectarea dreptului la viaţa privata.

In consecinţa, asociaţia solicita ca numarul acestor autoritaţi sa fie restrans la minimul strict necesar şi ca dispoziţia care prevede, generic, posibilitatea ca orice persoana juridica sa acceseze aceste date sa fie inlaturata.

*

In concluzie, APADOR-CH solicita executivului sa nu intervina cu reglementari care afecteaza dreptul la viaţa privata şi care, potrivit Constituţiei, se pot face doar prin lege. In situaţia in care, totuşi, aceasta ordonanţa va fi supusa adoptarii, asociaţia solicita ca observaţiile sale sa se regaseasca in forma finala a actului normativ.

APADOR-CH

20 august 2010


BACK TO TOP
 

 
 
 
DIVERSITATE
line

Urmariti-ne si pe Facebook

BIBLIOTECA CJI
line


Biblioteca ofera o importanta colectie de carti, periodice, casete video, baze de date pe CD-Rom, precum si acces gratuit la Internet.

              PRESA DESPRE PRESA

 

DEADLINE
line

24/02/2012 CEE Trust Call for applications
27/02/2012 Knight International Journalism Award
29/02/2012 Journalism Fellowship on Poverty
29/02/2012 Photo Contest on Health Issues
29/02/2012 Panoramic Photo Contest
01/03/2012 Photo Contest
01/03/2012 MIT Journalism Fellowships
02/03/2012 International Women's Media Foundation Award
04/03/2012 Political Reporting Course offered by Reuters
05/03/2012 Bursa pentru Excelenta in Jurnalism
17/03/2012 The Knight News Challenge
31/03/2012 YouTube Video Contest
01/04/2012 Balkan beyond Borders Short Film Festival

04/10/2012 Data Journalism Awards

 
EVENIMENTE line


   NETIQUETTE

   

  Euro Topics 
  line

   

    

   

  MEDIA INDEX
  line


  Media Index este primul portal care ofera informatii despre structurile de proprietate ale companiilor de media si interesele economice al proprietarilor, dar si despre jurnalisti. Acestia din urma au posibilitatea de a se inregistra intr-o baza de date care are rolul de a facilita schimburile profesionale interne si internationale si de a stimula cooperarea intre profesionistii de media.

    

   

  PARTENERI
  line

      

   

  SPONSORI 
  line