Cauta in site        
cji menu

Advocacy


Punct de vedere al Centrului pentru Jurnalism Independent asupra publicării stenogramelor din dosarul Sorin Ovidiu Vântu

2010-10-19

Situaţia creată în urma publicării stenogramelor ridică, în opinia noastră, trei probleme:

Prima este de ordin deontologic şi ţine de modul în care se stabileşte politica editorială. Este dreptul oricărui patron de presă să decidă linia editorială a canalului mediatic, respectând însă principiul libertăţii editoriale şi rolul fundamental al presei: acela de a lucra în interes public. Obligaţia informării corecte a publicului apare şi în Legea Audiovizualului din România art. 3 (2): Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

I se poate reproşa dlui Vântu nesocotirea acestei prevederi legale, dar trebuie demonstrat fără putinţă de tăgadă că ordinele sale s-au materializat în prezentări incorecte ale faptelor şi evenimentelor.

Evident, stenogramele descriu un mod de gândire care limitează libertatea editorială şi impune promovarea unei agendei personale în detrimentul celei de interes public. O reacţie mai vie a staff-ului editorial, conform clauzei de conştiinţă prevăzută de legislaţia muncii, ar fi putut proteja credibilitatea jurnaliştilor din trustul Realitatea-Caţavencu.

A doua problemă este de ordin procedural şi se referă la modul în care stenogramele au ajuns în spaţiul public. Ele fac parte din dosarul unei cauze aflată la judecătorie, fiind astfel liber accesibile de către presă. Cu toate acestea, ele prezintă aspecte din viaţa privată a unor persoane care nu au legătură cu speţa (“favorizarea infractorului”). Dreptul acestor persoane la viaţă privată a fost încălcat nu numai de presă, ci şi de autorităţile statului, acelea care aveau datoria să protejeze acest drept fundamental.
Art. 91³ (3) din Codul de procedură penală spune: “Dupa sesizarea instantei, copia suportului care contine inregistrarea convorbirii si copii de pe procesele-verbale se pastreaza la grefa instantei, in locuri speciale, in plic sigilat, la dispozitia exclusiva a judecatorului sau completului investit cu solutionarea cauzei.”
Ne aflăm, cel mai probabil, în faţa unei lipse de procedură care poate avea consecinţe asupra derulării procesului.
CJI nu are expertiză juridică, suspiciunile noastre se nasc din simpla citire a CPP.

A treia problemă derivă din impactul pe care primele două le pot avea asupra comunităţii jurnalistice şi a calităţii actului de justiţie.
Lipsa de procedură sau aplicarea ei defectuoasă poate duce la eventuale procese de încălcare a vieţii private sau a protecţiei datelor personale (pentru jurnaliştii citaţi în stenograme) sau a dreptului la un proces corect, în cazul acuzatului. Astfel de procese pot atrage sancţiuni împotriva României la CEDO – şi ne vom vedea puşi în situaţia de a suporta din banii de taxe ai contribuabililor graba, neglijenţa – vinovată sau nu – a celor care au permis acces liber la stenograme.
De asemenea, nu excludem impactul asupra credibilităţii profesiei de jurnalist pe care astfel de dezvăluiri îl pot avea la nivelul opiniei publice. Publicul nu va discrimina între „jurnaliştii lui Vântu” şi ceilalţi şi va putea lesne trage concluzia că „aşa fac toţi”. Mai grav, tinerii aspiranţi la profesia de jurnalist ar putea crede că aceasta este practica „standard” şi că patronul are dreptul nelimitat de a decide agenda editorială – şi nu doar politica editorială.

CJI consideră că o dezbatere publică pe tema independenţei editoriale a jurnaliştilor şi a modului în care patronatul poate influenţa conţinutului unui produs mediatic este imperios necesară şi extrem de utilă. Nu credem însă că o astfel de discuţie poate ignora, fără a cădea în ipocrizie, actele ilegale care au dus la apariţia situaţiei de faţă. Miza unei astfel de discuţii este nu numai calitatea presei, ci şi calitatea actului de justiţie şi a capacităţii instituţilor statului de a garanta în fapt respectarea drepturilor constituţionale în România.


BACK TO TOP
 

 
 
 
DIVERSITATE
line

Urmariti-ne si pe Facebook

BIBLIOTECA CJI
line


Biblioteca ofera o importanta colectie de carti, periodice, casete video, baze de date pe CD-Rom, precum si acces gratuit la Internet.

              PRESA DESPRE PRESA

 

DEADLINE
line

24/02/2012 CEE Trust Call for applications
27/02/2012 Knight International Journalism Award
29/02/2012 Journalism Fellowship on Poverty
29/02/2012 Photo Contest on Health Issues
29/02/2012 Panoramic Photo Contest
01/03/2012 Photo Contest
01/03/2012 MIT Journalism Fellowships
02/03/2012 International Women's Media Foundation Award
04/03/2012 Political Reporting Course offered by Reuters
05/03/2012 Bursa pentru Excelenta in Jurnalism
17/03/2012 The Knight News Challenge
31/03/2012 YouTube Video Contest
01/04/2012 Balkan beyond Borders Short Film Festival

04/10/2012 Data Journalism Awards

 
EVENIMENTE line


   NETIQUETTE

   

  Euro Topics 
  line

   

    

   

  MEDIA INDEX
  line


  Media Index este primul portal care ofera informatii despre structurile de proprietate ale companiilor de media si interesele economice al proprietarilor, dar si despre jurnalisti. Acestia din urma au posibilitatea de a se inregistra intr-o baza de date care are rolul de a facilita schimburile profesionale interne si internationale si de a stimula cooperarea intre profesionistii de media.

    

   

  PARTENERI
  line

      

   

  SPONSORI 
  line